Procedura de aderare

Procedura de aderare

Vă mulțumim pentru interesul de a deveni membru al Camerei de Diplomație Comercială cu Statul Qatar!

Calitatea de membru al Camerei noastre este deschisă tuturor companiilor și oamenilor de afaceri din România și Qatar, precum și altor companii sau persoane care au interese existente sau potențiale pe piața românească sau pe cea qatareză, care aderă și recunosc statutul acesteia și care consideră că prin activitatea lor pot contribui la dezvoltarea Comerțului Exterior .

Avantajele pe care le oferă membrilor săi sunt multiple. Unul din principalele roluri ale oricărei Camere de Diplomație Comercială este de a oferi membrilor săi un mod de interacțiune și colaborare într-un mediu de afaceri bine conturat, unde reprezentanții acestor companii se pot întâlni și își pot promova interesele.

Camera noastră a dezvoltat de asemenea o rețea de colaborări și parteneriate cu instituții specializate, companii și oameni de afaceri din România, Qatar și state terțe. Avem posibilitatea să oferim membrilor noștri o gamă largă de informații cu privire la oportunitățile de investiții și mediul de afaceri din România și din Qatar.

Camera de Diplomație Comercială cu Statul Qatar este membru asociat al Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterale din România, și se preocupă să dezvolte permanent acorduri de cooperare și parteneriate în beneficiul tuturor membrilor săi semnatari.

Pentru a deveni membru, compania dumneavoastră trebuie sa transmită cererea de aderare în prealabil. Ulterior, vă vom contacta pentru a stabili o întâlnire.

Vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail office@cdcq.ro

Cererea de înscriere va fi completată și semnată, și însoțită de o descriere detaliată a companiei dumneavoastră (broșură, prezentare, catalog, etc.

Procedura de aderare

Aderarea la Camera de Diplomație Comercială cu Statul Qatar este condiționată de o cotizație anuală, fixată în funcție de Cifra de afaceri și aprobată de Consiliul Director.