Cine suntem

Cine suntem

Camera de Diplomație Comercială cu Statul Qatar (CDC Qatar)

A fost înființată în anul 2021, cu obiectivul de contribui în mod substanţial la promovarea și dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre România și Statul Qatar, prin intermediul Diplomaţiei Economice.

Camera de Diplomație Comercială cu Statul Qatar este persoană juridică de sine stătătoare, fără caracter politic și fără scop lucrativ.

Camera de Diplomație Comercială cu Statul Qatar este o comunitate de afaceri a cetățenilor români și qatarezi, angajată în dezvoltarea durabilă a persoanelor și companiilor care activează în România și Qatar, sau state terțe.

CDC Qatar dorește să devină motorul pentru interesele ofensive ale mediului de afaceri din România și Statul Qatar, precum şi pentru echilibrarea şi sporirea relaţiilor comerciale, prin prezentarea oportunităţilor de investiţii şi prin programele pe care le derulează.

CDC Qatar se adresează atât persoanelor fizice, cât și a celor juridice private și publice. Este o organizație nonguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, fără scop lucrativ, ce reprezintă membrii săi în probleme generale, față de Guvernul României și autoritățile centrale naționale, precum și față de alte guverne și autorități pe plan regional și internațional, și care sprijină și apără interesul național al României, din perspectiva comercial-economică și a comunității de afaceri.

Totodată, urmărește promovarea și dezvoltarea relațiilor privind investițiile în interior sau exterior, proprietatea intelectuală, cercetarea și progresul tehnologic, turismul, protecția consumatorilor, sănătatea, telecomunicațiile, politicile competiționale, legislația prevenirii corupției active și cea la nivel național, facilitarea afacerilor inclusiv prin misiuni comerciale, crearea de rețele de afaceri, rezolvarea problemelor și acordarea de asistență în soluționarea litigiilor, căutarea partenerilor și negocierea, captarea și diseminarea informațiilor cu caracter comercial, organizarea de evenimente de promovare a exporturilor, consilierea în rezolvarea problemelor întreprinzătorilor cu creditorii, rezolvarea unor dispute comerciale sau de acces pe diferite piețe, reunirea partenerilor dintr-o țară de origine cu cei din țara noastră etc. în concordanță cu exigențele și cerințele economiei de piață și ale globalizării.